Realizowane projekty

Informacja o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego.

Rodzaj  dotacji budżetowej lub nazwa programu lub funduszu

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Nazwa projektu

Ochrona układu mięśniowo-szkieletowego pracowników poprzez odpowiednie wyposażenie ,środki transportu a także poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez modernizację oświetlenia na stanowiskach pracy.

Krótki opis projektu oraz data podpisania

Głównym celem projektu jest utrzymanie zdolności do pracy wszystkich pracowników w zakładzie przez cały okres aktywności zawodowej, poprzez zmniejszenie obciążeń mięśniowo-szkieletowych, a także zmniejszenie uciążliwości pracy i obciążenia układu ruchu. Zakup wózka unoszącego ze stabilizacją toru jazdy i ładu w znacznym stopniu pomoże zmniejszyć, a nawet wyeliminować ręczne przenoszenie dużych, ciężkich materiałów. Bardzo ważnym rezultatem jest też modernizacja istniejącego oświetlenia – zmniejszy to uciążliwość pracy, a tym samym poprawi jej efektywność. Realizacja projektu modernizacji oświetlenia gwarantuje podniesienie bezpieczeństwa i jakości pracy pracowników objętych projektem.

Aspekty wprowadzania nowszych technologii mają duże znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników, podnoszą komfort ich pracy, ale mają też ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy, eliminację wypadków, ochronę zdrowia zatrudnianych pracowników, możliwość dopracowania do emerytury w dobrej kondycji.

Data podpisania: 19.12.2023.

Wartość finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Dofinansowanie: 86 884,21

Całkowita wartość projektu

Wartość projektu: 110 348,26